Schuttersgilde Wals Wieken Milt

 

Coronavirus

Gezien de maatregelen i.v.m. het coronavirus, die de overheid donderdag 12 maart heeft aangekondigd, heeft het bestuur WWM het volgende besloten.

Alle activiteiten t/m 31 maart worden geannuleerd. Dit geldt voor de oefenavonden van het tamboerkorps, het jeugdschieten en het kruisboogschieten.

Over het doorgaan van de geplande evenementen wordt op een later moment een besluit genomen:

Kruisboogtoernooi: 21, 22 en 24 april a.s.; IS AFGELAST

De Kringdag in Megchelen (3 mei a.s.) en de daaraan gekoppelde oefenavonden; IS AFGELAST

Gemeentelijk Koningschieten (9 mei a.s.), georganiseerd door onze eigen vereniging.


We beseffen als bestuur dat dit een vervelend bericht is, maar gezondheid en veiligheid van mensen staan bovenaan.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met een van de bestuursleden.


Het bestuur