Schuttersgilde Wals Wieken Milt

 

Jubileumboek 100 jarig bestaan

 

Ook al hebben we al vele maanden te maken met allerhande beperkingen, toch is de werkgroep “Jubileumboek t.g.v. het 100-jarig bestaan van het Schuttersgilde Wals Wieken Milt” gelukt om gestaag te kunnen doorwerken aan dit boek.

Vόόr al deze belemmeringen stond gelukkig al veel op papier.
Het hele archief is doorgespit, interviews zijn afgenomen, op ons verzoek hebben velen een verhaal of foto’s aangeleverd en honderden foto’s zijn bekeken en geselecteerd.
Niet alleen de geschiedenis van het Schuttersgilde, maar ook andere zaken zoals archeologie, monumenten, ondernemingen uit de buurtschappen komen ook beperkt aan de orde.
Dit alles gaat straks een boek opleveren in A4 formaat van ongeveer 300 pagina’s. Ruim een derde deel  bestaat uit geschreven tekst, de rest uit foto’s.                       

Momenteel wordt gewerkt aan de tekstcontrole en de lay-out.
Uiterlijk 1 oktober wordt het bij de drukker aangeleverd. Dit leidt ertoe dat het boek dit jaar klaar komt.
Wanneer en hoe het boek uitgereikt gaat worden is op dit moment nog niet duidelijk i.v.m. corona-voorschriften. Waarschijnlijk begin 2022.
De werkgroep is zeer tevreden met het resultaat, dankzij velen die meegewerkt hebben aan het aanleveren van tekst, foto’s en informatie.

Het is de werkgroep gelukt om bedrijven en instellingen te vinden, die op niet geringe wijze, het financieel mogelijk hebben gemaakt dat we een boek kunnen aanbieden in kleur, van hoge kwaliteit en tegen een zeer acceptabele prijs van 15,00.
We zijn de Rabobank, het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland, Netterden Zand en Grind, Tieltjes Precision Parts BV, Drooghout Gendringen en IBOIJ (Industrie Belangen Oude IJsselstreek) veel dank verschuldigd voor hun financiële ondersteuning.

Om bij benadering te kunnen vaststellen hoeveel boeken we moeten laten drukken willen we u in de gelegenheid stellen om een voorinschrijving te plaatsen.
De kans is aanwezig dat het boek na de presentatie niet meer voor een prijs van €15,00 te koop is. 
Zou u ons daarom willen laten weten of u hierin geïnteresseerd bent? Wilt u ook informeren bij familie of kennissen die nu geen lid zijn van het Schuttersgilde Wals Wieken Milt en bij oud inwoners van de buurtschappen die hun boekenkast wel zouden willen verrijken met deze aanwinst.

Misschien kunt U ook in overweging nemen dat dit boek tegen deze prijs een uitermate leuk gelegenheidscadeau is over de buurtschappen waar zoveel van uw geschiedenis ligt.

Wilt U ons uw belangstelling doorgeven?

Dit kan via het mailadres jubileumboekwwm@gmail.com of via de volgende telefoonnummers:

Hans Ketelaar 06 22228191 Theo Giesen 0315 681529

Geef dan uw adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en aantal boeken door.