Reglement onderscheidingen

Werkende leden vanaf 8 jaar en ouder:

Onderscheidingen worden ontworpen volgens onderdeel van toepassing, tamboer, vendelier, schutter of commandant. Is een lid, in het verleden, overgestapt naar een ander onderdeel in het korps, dan bepaalt het laatste onderdeel zijn of haar uitvoering van de medaille.

5 jaar Motivatie jeugd. Deze ontvangt men maximaal tot en met 17 jaar.
12,5 jaar brons
25 jaar zilver
40 jaar goud
50 jaar glaswerk
60 jaar onderscheiding zelf uit te zoeken (b.v. speldje, broche)

Erelid:
Bij bijzondere verdiensten voor de vereniging, niet alleen bestuursleden.

Erevoorzitter:
Bij bijzondere verdiensten voor de vereniging.

Voordracht Federatieve of Kring onderscheidingen:
Voorwaarden: Reglement Gelders Federatie /Reglement Kring Achterhoek/Reglement E.G.S.

Aanvraag: volgens Reglement Gelders Federatie/Reglement Kring Achterhoek/Reglement E.G.S.

Voorwaarde W.W.M. voor Federatieve of Kring onderscheiding:

  • Verdiensten voor het Schutterswezen in het algemeen.
  • Verdiensten voor de vereniging in daadkracht, uitdragen van idealen broederschap, trouw en dienstbaarheid.

Het bijdragen aan de leefbaarheid en saamhorigheid van de buurtschappen. Ieder werkend Lid kan in aanmerking komen, niet de jaren maar daadkracht en inzet zijn de uitgangspunten voor de voordracht.

Lid van verdienste:
Ingesteld tijdens jaarvergadering 20-02-2007.

Dit is opgezet om leden met een bepaalde inzet voor het gilde te bedanken. Zo bepaalt het bestuur wie hiervoor in aanmerking komt. Hierbij ontvangt de betreffende persoon een oorkonde en een boeket bloemen.