2023

Wim Schepers 60 jaar lid

Op 2 december gingen voorzitter Eddy Meijer en Marcel Meijer naar Wim Schepers in de Oevelgunne.
Wim kreeg voor zijn 60 jarig lidmaatschap een medaille en een mooie bos bloemen.Schuttersgilde Wals Wieken Milt gaat verder met verduurzaming

Inzamelen klein elektrisch afval: Naast het zwerfafval prikken en onze rommelmarkt gaat Schuttersgilde WWM een stapje verder met de verduurzaming.


Vanaf zaterdag 11 november staat er een rode afvalcontainer met het logo van SOPOIJ voor de inzameling van klein elektrisch afval op Hoge Rokken 7 Gendringen. Deze container is elke zaterdag van 9.00 – 16.00 uur te bereiken om klein elektrisch afval hierin te deponeren.
SOPOIJ zorgt er vervolgens voor dat deze bij AKTIEF worden geleegd.

Doet u ook mee?Foto Koningsparen achterhoek

Op zondag 29 oktober was ons koningspaar Maurice en Hanny Ebbers aanwezig bij kasteel Wijchen. Tijdens deze dag werden zij met alle koningsparen, jeugdkoningen en -koninginnen van Gelderland op de foto gezet voor de Gelderlander.


Jubilarissen gehuldigd tijdens Knollenkermis

Tijdens de Knollenkermis werden er weer een aantal leden in het zonnetje gezet.
Er zijn dit jaar velen die hun jubileum vieren. 


Koning Maurice (koning), Tom Bruins (jeugdkoning) en Sander van Raaij ontvingen hun medailles. Tom is tevens Jeugdkoning Regio Rijn/Waaltreffen. Zijn medaille komt aan het standaardvaandel te hangen.
De medailles van Thom Ebbers (Gemeente koning 2022) en Roel Ebbers (Koning van de Eeuw 2022) komen ook aan het standaardvaandel te hangen.
Ilse van der Veen: 12,5 jaar koningspaarbegeleidster
Madelon van der Veen,   Sem Banning en Twan Duvigneau: 12,5 jaar Tamboerkorps
Mark Bongers, Gaby Tempels-Rademaker,  Danny Meijer, Gerco Wentink en Roel Salemink: 25 jaar lid
Angeline Cornielje-Van Raaij,  Jurgen Bruins, Leonie Bergevoet, Edwin Bruens, Esther Klein-Bergevoet, Louis Salemink, Ronnie Jansen, Chantal van Raaij, Lisette van Raaij, Anita Ketelaar, Rob Bruins, Jurgen Jansen, Jozef Kemperman, Edwin Bergevoet, Hans ter Horst en Marcel Meijer: 40 jaar lid
Edwin Bruens, Jurgen Jansen en Edwin Bergevoet: 40 jaar Vendelier
Gerrit te Boekhorst, Wim Uenk, Hans Meijer en René Meijer: 50 jaar lid
Wim Schepers: 60 jaar lid

Aan het einde van de huldigingen werd Edwin Bergevoet en zijn vrouw Bea naar voren geroepen. Er waren een aantal bijzondere mensen voor hen naar de Knollenkermis gekomen.
Als eerste kwam Ria (moeder van Edwin) naar binnen. Edwin en Bea waren zeer verrast. Maar dat was nog niet alles. Ook waren er namens de Federatie 2 heren die een woordje spraken en Edwin een speldje en een oorkonde overhandigden op grond van buitengewone verdienste.

Federatief Schuttersdag Silvolde, 3 september

Beetje laat, maar hier volgt alsnog de uitslag van dit concours.

• Marcheren: 2e prijs
• Defileren:   1e prijs
• Vendelen:   1e prijs

Korpsschieten :
• Kruisboogschieten: 2e prijs (179 punten)
• Luchtpistool:          3e prijs (150 punten)
• Luchtgeweer:         3e prijs (167 punten)

Individueel kruisboogschieten senioren:
• Marcel Meijer - 3e prijs (47punten)


Rabo ClubSupport Actie

Dankzij al jullie stemmen (Rabo Clubsupport) hebben wij, Schuttersgilde Wals Wieken Milt, het geweldige bedrag van € 690,51 mogen ontvangen. 

Dit geweldige bedrag zullen wij besteden in de aanschaf en het vermaken van de uniformen voor onze nieuwe leden en het vervangen van de broeken van onze schutters en vendeliers.

Doe mee met het jeugdschieten!!!
Zwerfvuil opruimen

Zaterdag 7 oktober was het weer zover. Met een aantal vrijwilligers van ons Gilde ging men weer op pad om het zwerfvuil in de buurtschappen Wals, Wieken en de Milt te verzamelen.

De ochtend begon met een kopje koffie of thee op de Hoge Rokken voordat men op pad ging, gewapend met prikstok en een vuilniszak.

Na afloop kon er nog iets gedronken worden en werden alle avonturen verteld die men die dag meegemaakt had.

Sinds een aantal jaren draagt ons Schuttersgilde WWM een steentje bij aan verduurzaming.
De gemeente Oude IJsselstreek en SOPOIJ hebben al jaren een samenwerking met als oorsprong de inzameling van oud papier.
SOPOIJ is het samenwerkingsverband van 13 verenigingen en 8 scholen vanuit de hele gemeente. Beide partijen zien wel veel meerwaarde in samenwerking en hebben een gezamenlijk doelstelling op het gebied van voorkomen, verwijderen, besparen en recyclen van grondstoffen (afvalstoffen).
SOPOIJ is in 2016 opgericht door deze 13 verenigingen en 8 scholen, deze verenigingen en scholen verzorgden al jaren het inzamelen van oud papier in de gehele gemeente Oude IJsselstreek. Omdat de gemeente naar een andere manier van inzamelen wilde overgaan is deze stichting opgericht, Stichting Oud Papier Oude IJsselstreek.

De naam SOPOIJ staat vanaf 2021 voor Save Our Planet Oude IJsselstreek.
SOPOIJ gaat verschillende acties uitvoeren om in de hele gemeente en op zogeheten ‘hotspots’ zwerfafval op te ruimen. Verder gaat ze ook aan de slag met educatielessen op scholen over de gevolgen van zwerfafval en waarom zwerfafval gewoon in de prullenbak thuishoort. En daarbij worden ook de volwassenen niet vergeten. Voorkomen van zwerfafval is beter dan achteraf opruimen.

Ons Schuttersgilde is ook nog bezig een plek te zoeken waar een container geplaatst kan worden voor het inzamelen van frituurvet en klein elektrische apparaten.


Rabo ClubSupport Actie

Net als in voorgaande jaren heeft ons Schuttersgilde zich weer aangemeld voor deelname aan de Rabo ClubSupport actie van de Rabobank om onze clubkas te spekken.
In het kort komt Rabo ClubSupport op het volgende neer:

  • Rabo ClubSupport investeert in lokale clubs en verenigingen;
  • 575 clubs, verenigingen en stichtingen uit het werkgebied van Rabobank Graafschap die bankieren bij de Rabobank hebben zich aangemeld;
  • de verdeling van het sponsorbedrag wordt bepaald door de leden van Rabobank Graafschap, hoe meer stemmen des te groter de bijdrage;
  • elk lid krijgt 3 stemmen, waarbij er maximaal 1 stem op een club of vereniging mag worden uitgebracht;
  • de stemmingsperiode loopt van 4 tot en met 26 september 2023;
  • aan het einde van de stemmingsperiode wordt het sponsorbedrag verdeeld over alle uitgebrachte stemmen, dus elke stem is geld waard;
  • tussen 2 en 13 oktober wordt de verdeling van het sponsorbedrag bekend gemaakt.

Ons schuttersgilde heeft zicht aangemeld voor deelname aan deze actie om zo extra inkomsten te genereren voor onze vereniging. De opbrengst van de ClubSupport actie is bedoeld voor het aanschaffen en vermaken van uniformen voor onze nieuwe leden en het vervangen van de broeken van onze schutters en vendeliers.

Het stemmen kan op 2 manieren, via de Rabo App of via Rabobank Online bankieren. Via de Rabo App werkt dit als volgt: Open de Rabo App en log in met uw wachtwoord, ga naar Service (het tandwiel rechts onderin het scherm), via “Snel naar” kunt u naar de button “ClubSupport stemmen” om te stemmen.
Via Rabobank Online bankieren werk het stemmen als volgt: Ga naar rabobank.nl en log in met de raboscanner, ga via Service naar Zelf regelen en dan naar “ClubSupport” om te stemmen.

Voor het binnenhalen van een mooi sponsorbedrag hebben wij echter uw hulp nodig. Als schuttersgilde vragen wij u dan ook om één stem te geven aan ons schuttersgilde.
Wij hopen op uw stem!!!!!!!!!

Tom jeugdkoning Euregio Rijn-Waal Treffen

Het is Tom weer gelukt. Tijdens het Euregio Rijn-Waal Treffen wist hij bij de jeugd de vogel eraf te schieten.Tom jeugdkoning en Sander keizer!!!!

Tom Bruins is onze jeugdkoning voor 2023-2024. Tom, gefeliciteerd!

En Sander van Raaij mag zich dit jaar keizer van ons Schuttersgilde noemen.Onze nieuwe koning!!!!!

Maurice Ebbers is het dit jaar gelukt om de vogel er af te schieten.Zij zijn er al klaar voor!!!!!!!

Zaterdagmiddag trekt traditiegetrouw de Reveillegroep rond. O.a. naar de voorzitter van ons Gilde en daarna op naar de Koningin.
Het begin is er.......... Fijne kermis.
Vendeliers 1e prijs, Concours Etten

Zondag 27 juni heeft ons Schuttersgilde deelgenomen aan de Kringdag De Achterhoek. Dit keer mocht Schutterij De Eendracht Etten dit organiseren.
En wat was het warm. Iedereen zocht graag een plekje in de schaduw.

Wij hebben het niet slecht gedaan!!!!! De vendeliers wisten zelfs de wisselbeker in de wacht te slepen.

Hieronder volgt de uitslag:

Marcheren: 2e prijs
Defilé: 1e prijs
Senior vendelen: 1e prijs
Overwaarden vendelen: Wals Wieken Milt
Kringwisselbeker vendelen: Wals Wieken Milt

Hals partnerschieten: Geert Römer
Staart jeugdschieten: Emma Ebbers
Luchtgeweer klasse A: 2e prijs
Kruisboog klasse A: 1e prijs


Cadeau Federatie Gelderse Schutterijen

22 maart waren Ronald, Eddy, Marcel namens WWM en Wim Sanders, Brenda Smit en Vincent Berendsen namens de Federatie van Gelderse Schutterijen aanwezig in De Oevelgunne. Op deze avond werd het cadeau overhandigd. Medewerkers van De Oevelgunne mochten 25 mooie sfeerlichten voor in het Grand Café en 4 ruststoelen voor de dagbesteding in ontvangst nemen.
Prachtige cadeau ’s, mede mogelijk gemaakt door Schuttersgilde Wals Wieken Milt en de Federatie van Gelderse Schutterijen.
Namens alle bewoners in De Oevelgunne heel hartelijk dank hiervoor. De sfeerlichten staan prachtig op alle tafels in het Grand Café. Loop gerust eens binnen om een kijkje te nemen onder het genot van een kopje koffie of een lunch.
U bent van harte welkom!


Koninklijke onderscheiding

Tijdens de algemene ledenvergadering op maandagavond 6 maart, reikte locoburgemeester John Haverdil een Koninklijke Erepenning uit aan onze voorzitter Eddy Meijer. Dit ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van ons Schuttersgilde.
Nieuw bestuurslid

Tijdens de ledenvergadering werd Sjoerd Hakvoort benoemd als bestuurslid. Sjoerd draaide al een aantal jaren mee als notulist van het bestuur.

Jozef Giesen Lid van Verdienste

Jozef Giesen werd in het zonnetje gezet tijdens de ledenvergadering. Hij werd namelijk benoemd tot Lid van Verdienste.
Jozef is al 52 jaar lid van ons Schuttersgilde. Hij loopt al jaren mee als werkend en geüniformeerd lid. Waar nodig is hij te vinden om te helpen met het opbouwen van de kermis, de rommelmarkt etc.
Ook zijn vrouw Mimie is zeer betrokken bij het Gilde. Zo verzorgt zij o.a. de uniformen.

Nieuwjaarsreceptie

Op 15 januari hadden wij onze Nieuwjaarsreceptie. Dit jaar was het voor het eerst in De Gent. Een aantal dames hebben dit georganiseerd. Zij zorgden o.a. voor het eten. 
Later op de middag kwamen er een aantal leden van de Gelderse Federatie. Zij reikten een oorkonde en een penning uit aan voorzitter Eddy Meijer. Dit ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van ons schuttersgilde.

Het was een zeer geslaagde middag.