2020

Rabo ClubSupport

Hartelijk dank voor jouw stem tijdens de Rabo ClubSupport!
Wij zijn trots om het mooie bedrag van €857,09 te mogen ontvangen.Ondanks Corona jubilarissen toch in het zonnetje gezet

Op 31 oktober, de dag van de knollenkermis, hebben alle jubilarissen een bloemetje met persoonlijk felicitatie ontvangen. Normaal gesproken zouden zij worden uitgenodigd voor een huldiging op de Knollenkermis, maar dit ging dit jaar natuurlijk niet door.

Hieronder een opsomming van de jubilarissen. 

25 jaar lid:
- Petra Benen-Schepers 
- Herbert Drevers
- René Ankersmit

40 jaar lid:
- Angel Hakvoort-Jansen
- Trees Huntink-Meijer
- Frank van de Pavert
- Teun Visser

50 jaar lid:
- Jan ten Holder
- Henk Schepers
- Theo ter Voert60 jaar lid:
- Marijke Bergevoet-Te Pas
- Ada van Raaij-Schut
- Antoon Janssen
- Leo van Niersen 

Oproep redactie Schuttersnieuws

De redactie van het Schuttersnieuws doet een verzoek aan iedereen:

Wij, redactie van het schuttersnieuws willen graag een beroep op jullie doen: Ons plan is om na een zomer zonder activiteiten toch een "Kersteditie” van het schuttersnieuws uit te brengen. Alleen zonder de input van de jaarlijkse evenementen van ons gilde is het toch wat lastig deze redelijk gevuld te krijgen.

Daarom vragen wij jullie: Hebben jullie voor ons wetenswaardigheden, anekdotes, wist-je-datjes etc., kortom informatie welke wij mogen plaatsen?

Ook is ons ter ore gekomen dat families, vrienden, buurtgenoten etc. op hun eigen manier een invulling hebben gegeven aan "kleintje kermis ". Dit kan variëren van een bbq, spel, gezellig borrelen etc.
Graag willen wij, uiteraard met jullie goedvinden, deze activiteiten delen door ons een kort verhaal (met of zonder foto) te sturen, dat wij dan mogen plaatsen in het schuttersnieuws.

Op deze manier hopen we dat we de volgende editie toch nog redelijk gevuld kunnen krijgen. Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie medewerking.
De informatie kan gestuurd worden naar: schuttersnieuws.wwm@gmail.com (uiterlijk 25 oktober) 


Sjors Sportief

Alle kinderen op de basisschool ontvangen binnenkort weer een boekje van "Sjors Sportief".
Hierin presenteren allerlei verenigingen zich en kunnen kinderen gratis deelnemen aan trainingen of oefenavonden. In dit boekje staat ook ons Schuttersgilde genoemd en belangstellenden kunnen zich opgeven, zodat ze welkom zijn bij een oefenavond van het tamboerkorps of de vendeliers. Neem een vriendje of vriendinnetje mee en kom kijken en oefenen!!


Rabobank clubactie

Binnenkort start de Rabobank weer met de welbekende actie voor verenigingen en clubs. Dit keer heet de actie "Rabo ClubSupport".

Ons Schuttersgilde heeft zich hiervoor ook weer aangemeld als deelnemende vereniging. Van 5 tot 25 oktober kunnen alle leden van de Rabobank stemmen op de vereniging met hun voorkeur. Hoe meer stemmen dat we krijgen, hoe meer opbrengst.
STEM DUS OP ONS!

Nog geen lid, maar wel een rekening bij de Rabobank? U kunt gratis lid worden.


Garage Sale Gendringen 

Als dan de Rommelmarkt niet door gaat vanwege Corona moet je wat anders verzinnen!!!!
Zaterdag 12 september vond Garage Sales Gendringen plaats.
Een aantal van onze leden verkochten spullen vanuit ons Schuttersgilde vanaf hun eigen oprit.
Het was een gezellige, drukke bedoening in Gendringen. En er is er ook aardig wat verkocht!

Misschien dat we hier een blijvend evenement van kunnen maken en melden zich volgend jaar meer gegadigden om vanuit het Schuttersgilde spullen te verkopen!!!!!

Rommelmarkt

Na overleg met het bestuur van WWM en Gert Pennings heeft de Rommelmarktcommissie besloten om de rommelmarkt op 20 september 2020 NIET door te laten gaan. Of zij wel of geen vergunning krijgen dan hebben zij zich aan zoveel regels te houden dat dit niet op een veilige manier te organiseren is. Denk alleen maar aan de 1,5 meter regel. Het is niet anders dus dan kijken we maar uit naar 24 mei 2021 voor de volgende markt.

Kermis 2020, anders dan anders

Helaas, dit jaar geen kermis zoals wij het gewend zijn. Maar toch zijn wij zaterdag 4 juli nog even samen geweest.
Wij hebben ons verzameld bij het oefenlokaal voor een rondgang met alle geüniformeerde leden.

Zoals gebruikelijk op de kermis zondagmiddag, hebben we nu ook het rondje Wiekenseweg-Hoge Rokken-Walseweg en weer terug naar ons oefenlokaal gelopen. Tijdens deze rondgang hebben wij op diverse plekken saluut schoten gelost: bij Meijer en Naafs.

Op de hoek van de Walseweg-Wiekenseweg stond de Gendringse Orkest Vereniging ons op te wachten.
Zij speelden voor ons het Wiekense Volkslied, om ons toch even het kermisgevoel te geven. Dit werd overigens enorm gewaardeerd. Ook hier werden nog enkele saluutschoten gelost.

Teruggekomen bij het oefenlokaal werd er nog een vendelhulde gebracht aan het koningspaar en ereleden. Tevens was er de gelegenheid om nog enkele consumpties te gebruiken.

Tijdens deze alternatieve kermis liep Daniëlle voor de 1e keer mee als opvolgster van Jurgen Bruins.
Super gedaan Daniëlle!!

Toch nog een beetje kermisgevoel?!

We kunnen dit geweldige jaarlijkse evenement niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het bestuur heeft daarom een aantal acties bedacht, om hier toch aandacht aan te schenken.
We vragen aan alle leden om tijdens de kermisdagen op 4, 5, 6 en 7 juli de rood-witte vlag uit te steken. Zo heeft iedereen in de omgeving van Wals, Wieken, Milt en Gendringen in de gaten dat onze kermis leeft.
Op de facebookpagina van ons gilde zullen tijdens de kermisdagen diverse collages te zien zijn van oude en minder oude (kermis)foto’s.

Op zaterdagmiddag 4 juli maken we met ons korps een rondgang. We starten bij ons oefenlokaal rond 15.00 uur en lopen een rondje Wiekenseweg, Hoge Rokken, Walseweg en weer Wiekenseweg en zo weer terug bij ons oefenlokaal. Ons koningspaar en de jeugdkoning zullen daarbij natuurlijk “op de troon” worden rondgereden.
We rekenen erop dat vele toeschouwers (wel met 1,5 meter afstand) de hoogheden zullen toejuichen middels klappen, vlaggetjes en andere attributen.
De geüniformeerde leden zullen vervolgens nog een actie in beeld brengen. Hiervoor moeten vooral de mediakanalen van het schuttersgilde goed in de gaten worden gehouden. Ook aan de jeugd tot 12 jaar is gedacht. Zij zullen voor de kermisdagen hun gebruikelijke snoepzak ontvangen via één van de bestuursleden.
Zo hopen we toch enig ruchtbaarheid te geven aan ons festijn. 

Wat een leuke verrassing!!

Het bestuur stuurde naar alle leden onderstaand kaartje.

 Wisseling van de wacht

Tijdens de jaarvergadering op 2 maart nam Renske Naafs het stokje over van Nicole Egbers als bestuurslid.

De voorzitter hield een mooie toespraak en overhandigde een kado en een mooie bos bloemen aan Nicole.