Schuttersgilde Wals Wieken Milt

 

2020

Rommelmarkt

Na overleg met het bestuur van WWM en Gert Pennings heeft de Rommelmarktcommissie besloten om de rommelmarkt op 20 september 2020 NIET door te laten gaan. Of zij wel of geen vergunning krijgen dan hebben zij zich aan zoveel regels te houden dat dit niet op een veilige manier te organiseren is. Denk alleen maar aan de 1,5 meter regel. Het is niet anders dus dan kijken we maar uit naar 24 mei 2021 voor de volgende markt.

Toch nog een beetje kermisgevoel?!

We kunnen dit geweldige jaarlijkse evenement niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het bestuur heeft daarom een aantal acties bedacht, om hier toch aandacht aan te schenken.
We vragen aan alle leden om tijdens de kermisdagen op 4, 5, 6 en 7 juli de rood-witte vlag uit te steken. Zo heeft iedereen in de omgeving van Wals, Wieken, Milt en Gendringen in de gaten dat onze kermis leeft.
Op de facebookpagina van ons gilde zullen tijdens de kermisdagen diverse collages te zien zijn van oude en minder oude (kermis)foto’s.

Op zaterdagmiddag 4 juli maken we met ons korps een rondgang. We starten bij ons oefenlokaal rond 15.00 uur en lopen een rondje Wiekenseweg, Hoge Rokken, Walseweg en weer Wiekenseweg en zo weer terug bij ons oefenlokaal. Ons koningspaar en de jeugdkoning zullen daarbij natuurlijk “op de troon” worden rondgereden.
We rekenen erop dat vele toeschouwers (wel met 1,5 meter afstand) de hoogheden zullen toejuichen middels klappen, vlaggetjes en andere attributen.
De geüniformeerde leden zullen vervolgens nog een actie in beeld brengen. Hiervoor moeten vooral de mediakanalen van het schuttersgilde goed in de gaten worden gehouden. Ook aan de jeugd tot 12 jaar is gedacht. Zij zullen voor de kermisdagen hun gebruikelijke snoepzak ontvangen via één van de bestuursleden.
Zo hopen we toch enig ruchtbaarheid te geven aan ons festijn

Wat een leuke verrassing!!

Het bestuur stuurde naar alle leden onderstaand kaartje.Wisseling van de wacht

Tijdens de jaarvergadering op 2 maart nam Renske Naafs het stokje over van Nicole Egbers als bestuurslid.

De voorzitter hield een mooie toespraak en overhandigde een kado en een mooie bos bloemen aan Nicole.