Serenades en overlijden

  1. Giften bij recepties, van andere verenigingen, die door een delegatie van het schuttersgilde wordt bezocht (zie bijlage)
  2. Bij andere uitnodigingen wordt een felicitatiekaart gestuurd. Dit is een taak van het secretariaat.
  3. Serenades voor een 25, 40, 50 enz. jarig huwelijksfeest van leden is op verzoek van de betreffende familie. Er wordt een cadeau uit de kas gegeven (zie bijlage)
  4. Bij overlijden van ereleden (of diens echtgenoot) en geüniformeerde leden: bloemstuk, af te handelen door het secretariaat(zie bijlage). Bij overlijden van geüniformeerde en oud geüniformeerde leden kan een erewacht worden aangevraagd. Bij ereleden wordt de mogelijkheid van erewacht aangeboden door het bestuur. Het overlijden van (oud)geüniformeerde en ereleden wordt gemeld bij de Federatie door het bestuur.
  5. Het secretariaat verzorgt bij overlijden van leden schriftelijk het medeleven van het gilde..