Zwerfafval opruimen en inzamelen klein elektrisch afval

Om voor de subsidie van de gemeente in aanmerking te komen, verwacht de gemeente een tegenprestatie van verenigingen en scholen, die voorheen papier hebben opgehaald, en dat is natuurlijk ook logisch.

Zij willen graag dat het zwerfafval in de gemeente sterk wordt teruggedrongen. 

Elke vereniging zal volgens een bepaalde verdeling een aantal uren actief moeten zijn om zwerfafval in de gemeente te prikken en te verzamelen, ieder in een aangewezen gebied.

Het Schuttersgilde is daarom aangesloten bij de stichting SOPOIJ. Enerzijds omdat we een maatschappelijke en sociale plicht hebben om onze ‘eigen omgeving’ zo schoon mogelijk te houden. Anderzijds omdat we ook graag de subsidie willen behouden.

SOPOIJ is het samenwerkingsverband van 13 verenigingen en 8 scholen vanuit de hele gemeente.
Alle partijen zien veel meerwaarde in samenwerking en hebben een gezamenlijk doelstelling op het gebied van voorkomen, verwijderen, besparen en recyclen van grondstoffen (afvalstoffen).
De naam SOPOIJ staat vanaf 2021 voor Save Our Planet Oude IJsselstreek.

Hiervoor zullen we 2 keer per jaar onze buurtschappen en rondom het dorp Netterden de straten langs moeten om zwerfafval te verzamelen. 

Jullie snappen het natuurlijk al: hiervoor hebben we mensen nodig om te helpen. Per keer kost dit ongeveer 2 à 3 uurtjes inzet. Hoe meer mensen zich aanbieden, hoe sneller de klus is geklaard. Vele handen maken licht werk, zeggen we dan vaak.

Per keer hebben wij ongeveer 12 vrijwilligers nodig om afval te prikken. Dat is een mooi aantal om de klus op een morgen te klaren.

Naast het zwerfafval prikken en onze rommelmarkt gaat Schuttersgilde WWM een stapje verder met de verduurzaming.

Vanaf zaterdag 11 november staat er een rode afvalcontainer met het logo van SOPOIJ voor de inzameling van klein elektrisch afval op Hoge Rokken 7 Gendringen. Deze container is elke zaterdag van 9.00 – 16.00 uur te bereiken om klein elektrisch afval hierin te deponeren.
SOPOIJ zorgt er vervolgens voor dat deze bij AKTIEF worden geleegd.

Doet u ook mee?

Voor meer informatie kijk op de Facebook pagina van Save Our Planet Oude IJsselstreek (SOPOIJ)