Buurtschap WWM

Bij het dorp Gendringen behoren de buurtschappen Wieken, Wals en de Milt.

Wieken: Enige discussie is mogelijk over de plaats van het bord van de buurt Wieken op de weg Hoge Rokken. De Hoge Rokken zelf kan mischien wel als buurt aangemerkt worden. 'Hoge Rokken' , een op het eerste gezicht vreemde naam die zich laat verklaren wanneer we op een oude kaart van dit gebied de naam 'Hoge Rogge' , oftewel 'Hoge Rug' lezen. Inderdaad bevinden we ons hier op een wat hoger gelegen gebied. Veilig voor overstromingen konden zich hier in vroeger tijden mensen vestigen. Af en toe wordt in de bodem van dit gebied dan ook aardewerk uit het begin van onze jaartelling (dus zo'n 2000 jaar oud) gevonden. Aan het eind van de Hoge rokken, waar we de Wiekenseweg oprijden zien we de bedrijfsgebouwen van de firma Gendringen Houtgroep. Tot 1972 was hier de Coöperatieve Zuivelfabriek Hameland gevestigd. De fabriek waar aanvankelijk boter gemaakt werd, werd in 1907 gesticht door een samenwerkingsverband van een groot aantal boeren. Rechtsaf de Dijkweg inslaand, zien we aan de linkerkant de 'kern' van de buurtschap Wieken. Daar, bij cafë-restaurant Lukassen vieren de buurtschappen Wals, Wieken en Milt hun gezamelijke kermis. Helaas bestaat over de oorsprong van de naam Wieken voorsalsnog geen duidelijkheid.

 

Wals: Het buurtschap Wals is een uitgestrekte, echt landelijke woongemeenschap, waarin de verspreid gelegen, soms vele eeuwen oude boerenhoeven een rustpunt vormen in het omringende bouw- en weidelandschap. het buurtschap de Wals is reeds bekend vanaf 1236. Kerkelijk behoorde de Wals steeds onder het kerspel Gendringen, maar burgelijk heeft het in de jaren 1812 - 1821 tot de gemeente Netterden behoord. De buurtschap Wals wordt doorgaans in één adem genoemd met de buurten Wieken en Milt. Deze buurtschappen hebben een gezamenlijke schuttersvereniging en vieren gezamenlijk kermis. Behalve deze kermis heeft de Wals jaarlijks een eigen buurtfeest. Dit buurtfeest heeft geen lange traditie, maar tekent wel het gevoel van saamhorigheid van de ingezetenen. Enkele oude boerderijen zijn de 'Wilbrinkshof', en de 'Engelwijk'.

 

De Milt: Deze buurtschap bestaat uit enkele boerenhoeven die op geringe afstand van elkaar zijn gegroepeerd. Het is dan ook kleiner dan zijn twee 'buurtgenoten' Wieken en Wals. Toch is de buurtschap Milt reeds een vijftal eeuwen oud en wordt als zodanig al genoemd in 1484. De huizen in deze buurt echter zijn vrijwel alle van recente datum. Hun voorgangers gingen hier in de strijd aan het einde van de tweede wereldoorlog (maart 1945) in de vlammen op. Evenals de Wals lag de Milt op de hoofdroute van de bij Megchelen binnengekomen Canadese bevrijders.

 

Bron: Oudheidkundige vereniging Gemeente Gendringen