Reglement op het Koningschieten

Koningschieten

Het Bestuur is zelf wedstrijdleider of wijst een wedstrijdleider aan.

 1. Het Koningschieten zal jaarlijks plaatsvinden op de kermis maandag.
 2. Er zal geschoten worden op een houten vogel, de zittende koning zorgt voor een nieuwe vogel.
 3. Het Bestuur zorgt voor kogelvanger, geweren en munitie.
 4. De kogelvanger moet voldoen aan de geldende milieuverordening.
 5. Tijdens het gebruik en het aanwezig zijn van genoemde geweren worden alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen, zoals deze gelden voor het omgaan met vuurwapens. Daarbij hoort ook het vooraf legitimeren en het tekenen van het introducé register.
 6. Een schot wordt als geschoten aangemerkt zodra de kogel het geweer heeft verlaten
 7. De wedstrijdleider is bevoegd indien er naar zijn oordeel de vogel, niet afgeschoten zijnde, geen voldoende trefkans meer biedt, maatregelen te nemen.
 8. Het Lid die het laatste stuk van de vogel afschiet is de verenigingskoning of koningin.
 9. Gerechtigd tot deelname aan het vogelschieten zijn: alle leden vanaf 18 jaar van het Schuttersgilde Wals Wieken Milt. Per lidmaatschap mag één persoon schieten.
 10. Deelnemers aan het koningschieten moeten 18 jaar en ouder zijn. Huidige leden (lid geworden voor 2016) en hun partner mogen deelnemen aan het koningschieten. Leden vanaf 2016 mogen meedoen aan het koningschieten op hun persoonlijk lidmaatschap. Nieuwe leden, die niet in één van de buurtschappen wonen, dienen minimaal drie jaar lid te zijn om te mogen deelnemen aan het koningschieten.
 11. Deelnemers aan het koningschieten moeten het inleggeld betalen. De deelname wordt gesloten, voordat de loting voor het koningschieten verricht is.
 12. De zittende koning(in) mag 4 volgende jaren niet meedoen aan het koningschieten, wel aan het vogelschieten op hals, vleugels en staart.
 13. Daar waar gesproken wordt over koningen wordt geen onderscheid gemaakt tussen koningen van het mannelijke of vrouwelijk geslacht. Direct na het koningschot kiest de nieuwe koning zijn koningin, in het geval het koningschot wordt gelost door een koningin dan kiest zij haar prins gemaal.
 14. Voor het vogelschieten wordt er geloot, waarbij de volgorde wordt bepaald voor het schieten op de onderdelen (hals, vleugels en staart) van de vogel. Het vogelschieten wordt geopend door de burgemeester, beschermheer, de koning en vervolgens de leden, volgens de door loting bepaalde lijst. De wedstrijdleiding of leider bepaald hoeveel rondes er geschoten worden.
 15. Het bestuur of de wedstrijdleider zorgt voor een ordelijk en veilig verloop. Zo draagt ze ondermeer zorg voor deugdelijke afzetting en tafels en stoelen.
 16. Indien bij het vogelschieten nog niet alle leden gelegenheid tot schieten hebben gehad wordt op een tweede vogel verder geschoten.
 17. Indien bij het koningschot nog niet alle deelnemers gelegenheid tot schieten hebben gehad wordt op een tweede romp van vogel verder geschoten. Nadat de laatste deelnemer heeft geschoten zonder dat er een tweede koningschot is gelost, zo is degene die bij de eerste vogel het koningschot heeft gelost de “koning”. Hebben twee deelnemers een koningschot gelost dan wordt tussen beiden opnieuw gekampt, waarvoor een romp beschikbaar moet zijn. Voorbeeld: Er zijn 20 deelnemers aan het koningschieten. Nr. 10 schiet de romp eraf. Er moet dan een nieuwe romp geplaatst worden, zodat de kandidaten 11 t/m 20 nog een keer kunnen schieten. Wordt de 2e romp er niet afgeschoten, dan is nr. 10 koning(in). Wordt de 2e romp er wel afgeschoten door b.v. nr. 20 , dan moet er gekampt worden op een 3e romp.
 18. De koning of koningin dient aanwezig te zijn bij: Serenades, concoursen, kermis, schuttersdag (najaar), speciale uitnodigingen, bruiloften en recepties.
 19. Tijdens concoursen en Kringdagen heeft de koning resp. koningin recht op een plaats op de tribune.
 20. De inhuldiging van de nieuwe koning of koningin op kermismaandag is direct na het koningschot.
 21. Uitslagen doorbellen aan Gelderlander en Gelderse Krant (PR commissie).
 22. Koningspaar wordt binnen de buurtschappen opgehaald op dinsdagavond en het jaar daarop op kermis maandagmorgen.
 23. Herinnering koningsjaar wordt uitgereikt op de knollenkermis in de herfst, de koning(in) heeft dan ook zijn/haar keus gemaakt.
 24. Elk koningspaar kan een aandenken uitzoeken (zie bijlage).
 25. Het koningspaar ontvangt 1 maal 50 munten tijdens de kermis (zie bijlage).
 26. Als men lid wordt tijdens de kermis wordt men onderaan de schietlijst geplaatst.

 

Jeugd koningschieten:

 1. Gerechtigd tot deelname aan het jeugd vogelschieten zijn: alle kinderen, vanaf 12 tot en met 17 jaar oud, waarvan de ouders lid zijn van het schuttersgilde WWM. Jeugdleden uit Gendringen hebben dezelfde rechten.
 2. De zittende jeugd koning of koningin mag 1 jaar niet mee schieten aan het jeugdkoningschieten, echter wel op de hals, vleugels en staart.
 3. Er wordt geschoten met 4,5 mm luchtgeweer.
 4. Het bestuur of de wedstrijdleider zorgt voor een ordelijk en veilig verloop.
 5. Zo draagt ze ondermeer zorg voor deugdelijke afzetting en tafels en stoelen. Tijdens het gebruik en het aanwezig zijn van genoemde geweren worden alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen, zoals deze gelden voor het omgaan met vuurwapens.
 6. Een schot wordt als geschoten aangemerkt zodra de kogel het geweer heeft verlaten.
 7. De wedstrijdleider is bevoegd indien er naar zijn oordeel de vogel, niet afgeschoten is, geen voldoende trefkans meer biedt, maatregelen te nemen.
 8. De persoon die het laatste stuk van de vogel er afschiet is de verenigingsjeugdkoning of jeugdkoningin.


Afspraken koning schieten zonder korps:
Als een koning(in) tijdens Euregio Rijn Waal treffen of tijdens het gemeentelijk koningschieten koning(in) wordt, dan wordt die avond de koning (in) door een delegatie ontvangen bij hem/haar thuis of bij te Pas. Eventueel zijn de partners van het bestuur aanwezig.

 

Afspraken koningspaar begeleidster(s):
Zij neemt deel aan de bespreking met het koningspaar voor de inhuldiging tijdens de kermis.
Zij regelt voor elk optreden de bloemen voor de koningin.
Zij begeleidt en verzorgt het koningspaar en de jeugdkoning(in) tijdens het gehele concours.
Zij regelt het “zakgeld” voor het koningspaar en jeugdkoning(in) bij concoursen.